Het lijkt erop dat je vanuit België komt. Wil je een bestelling plaatsen, klik dan door naar onze Belgische webshop.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Vandeputte Medical is een onderneming die concrete en aantoonbare aandacht heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Duurzaam denken en handelen heeft nu én in de toekomst onze aandacht en inzet. Het maakt tevens onderdeel uit van ons kwaliteitssysteem in het kader van de ISO 9001:2015 certificering. We leveren maatschappelijk betrokken waarde aan onze klanten, medewerkers en aan de maatschappij.

Met die gedachte heeft Vandeputte Medical het MVO-beleid in drie pijlers ondergebracht: milieu, klanten en mederwerkers.

Onze pijlers

Milieu

Het verlagen van CO²-uitstoot, duurzaam inkopen en het verminderen en recyclen van afval.

CO²-uitstoot
Vandeputte Medical heeft als doelstelling om haar CO²-uitstoot tussen 2019 en 2023 met minimaal 50% te reduceren. Maatregelen die ervoor gaan zorgen dat deze doelstelling wordt gerealiseerd zijn:

  • Gebouw is volledig voorzien van duurzame led-verlichting;
  • De verlichting wordt in de minder gebruikte ruimtes geactiveerd door bewegingssensoren;
  • De huidige bedrijfsauto’s met motoren die lopen op fossiele brandstoffen worden vervangen door elektrische auto’s;
  • De verwarmingsinstallatie is buitentemperatuur gestuurd.

Reductie gebruik plastic en verminderen afval

Tussen 2019 en 2023 worden de volgende maatregelen getroffen:

  • Waar toegestaan door wet- en regelgeving vervangt Vandeputte Medical de plastic verpakkingen van producten door milieuvriendelijke of recyclebare alternatieven;
  • Kartonnen verpakkingen van de fabrikanten worden door Vandeputte Medical intern gerecycled en hergebruikt als vulmateriaal;
  • Producten met een beperkte houdbaarheid (o.a. steriele medische hulpmiddelen) worden ingezameld en krijgen een nieuwe bestemming;
  • De technische dienst onderhoudt alle door ons verkochte medische apparatuur preventief en curatief, zodat de levensduur aanzienlijk wordt verlengd, zonder dat de betrouwbaarheid in gevaar komt;
  • Vandeputte Medical werkt grotendeels papierloos en stuurt ook alle facturen digitaal.

 

Klanten

Bewust zakendoen, de volledige keten van fabrikant to klant in vizier hebben en integratie van duurzame producten stimuleren.
Vandeputte Medical heeft als groothandel een centrale plaats in de keten van medische hulpmiddelen. Wij vinden het onze taak om de keten volledig in kaart te brengen en onze producten duurzaam in te kopen. Vandeputte Medical gaat met de beste fabrikanten en leveranciers een strategische samenwerking aan en vraagt dezelfde commitment op MVO-gebied aan haar partners.

Hergebruik
Steeds vaker maken wij met fabrikanten afspraken over hergebruik van medische apparaten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de automatische externe defibrillatoren (AED). Met Philips hebben wij afspraken kunnen maken over een teruggave regeling waarbij de nog bruikbare AED’s worden gereviseerd en ter beschikking kunnen worden gesteld aan de gemeenschap.

Levensduurgarantie
Preventief onderhoud verlengd de levensduur en vergoot de betrouwbaarheid van medische apparatuur. Wij geven garantie af op de levensduur als een onderhoudscontract wordt afgesloten.

 

Medewerkers

Stimuleren van duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit, autonomie, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Vandeputte Medical stelt dat betrokken en gemotiveerde medewerkers zorgen voor tevreden klanten. Wij werken met weekstarts waar de medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om mee te denken hoe wij onze dienstverlening nog beter kunnen maken. Goede ideeën worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Zaken die voor ontevredenheid zorgen worden veranderd of weggenomen.

Daarnaast worden medewerkers gestimuleerd om zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen. Medewerkers met ambitie kunnen zodoende doorgroeien, want het is beleid dat bij een vacature eigen medewerkers voorkeur krijgen.

OMHOOG