Het lijkt erop dat je vanuit België komt. Wil je een bestelling plaatsen, klik dan door naar onze Belgische webshop.

Wij zijn benieuwd naar uw feedback!

Vandeputte Medical heeft 40 jaar ervaring in de medische sector, gespecialiseerd in eerste hulp en spoedeisende hulp.  


Onze visie

Wij leveren een bijdrage aan de veiligheid en gezondheid van de Belgische bevolking. Dit doen we dankzij een uitgebalanceerd pakket van hoogwaardige producten. Daarnaast streven we continu naar verbetering.


Onze missie

Wij ondersteunen het werk van hulpverleners maximaal door ervoor te zorgen dat we de beste medische middelen en diensten, daar waar nodig, altijd beschikbaar stellen.


Uw feedback

Bij Vandeputte Medical hechten we enorm veel waarde aan klantentevredenheid. Zo doen we er alles aan om u optimaal verder te helpen.

We zijn zeer benieuwd naar uw beleving van onze samenwerking, vriendelijkheid van medewerker, producten, … Wat werkt? Wat werkt er niet? En wat zouden we met zijn allen kunnen doen om het nog beter te maken? Daarom nodigen we u uit voor onze klantentevredenheidsonderzoek.


Het invullen van de vragenlijst kost u maximaal 2 minuten.


Uw opmerkingen helpen ons onze dienstverlening te verbeteren, zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.


Wij zijn benieuwd naar uw feedback.

 


Nous attendons vos réactions avec impatience!

Vandeputte Medical a 40 ans d’expérience dans le secteur médical, spécialisé dans les premiers soins et les soins d’urgence.  


Notre vision

Nous contribuons à la sécurité et à la santé de la population belge. Nous le faisons grâce à un ensemble équilibré de produits de haute qualité. De plus, nous nous efforçons continuellement de nous améliorer.


Notre mission

Nous soutenons autant que possible le travail des premiers intervenants en veillant à toujours mettre à disposition les meilleurs ressources et services médicaux nécessaires.


Vos réactions

Chez Vandeputte Medical, nous attachons une grande importance à la satisfaction de nos clients. Pour cela, nous mettons tout en œuvre pour vous aider de manière optimale.

Nous sommes très curieux de savoir comment vous vivez notre coopération, la convivialité de nos employés, nos produits, ... Qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? Et que pourrions-nous tous faire pour nous améliorer encore ? C’est pourquoi nous vous invitons à remplir notre enquête de satisfaction client.


Remplir le questionnaire vous prendra un maximum de 2 minutes.


Vos commentaires nous aident à améliorer nos services afin que nous puissions encore mieux vous servir à l'avenir.


Nous attendons vos commentaires avec impatience!

 

OMHOOG