Het lijkt erop dat je vanuit België komt. Wil je een bestelling plaatsen, klik dan door naar onze Belgische webshop.

Prevor

Prevor is in 1959 opgericht onder de naam Lav’oeil. Het bedrijf maakte nooddouches en spoelstations, destijds nog met gewoon water en zoutoplossingen. Dit zijn dezelfde soort douches zoals wij die vandaag de dag nog steeds bij veel organisaties zien.

1959

Frankrijk

www.prevor.com

Hoewel het bedrijf succesvol was in de productie en verkoop van deze nooddouches, rees er ook de vraag op vanuit de markt, of water wel het juiste spoelmiddel was bij chemische letsels en of er geen beter middel gefabriceerd zou kunnen worden. Hier is de basis gelegd voor het bedrijf Prevor en het product Diphoterine®.

Prevor ging onderzoek doen naar de werking van chemicaliën op de huid en in de ogen en het effect van water op deze verwondingen. Vervolgens is er onderzocht of er aanpassingen aan het spoelmiddel zouden kunnen worden gedaan, waardoor het effectiever zou kunnen werken. Dit aangepaste spoelmiddel is Diphoterine® geworden.

Sinds de jaren ’90 zijn er grote stappen gemaakt in het gebruik van Diphoterine® en is het een wereldwijd gebruikt spoelmiddel geworden. Het middel is veelvuldig in wetenschappelijke onderzoeken onderzocht, waarmee de werking van het spoelmiddel bevestigd is. Prevor moedigt dit soort onderzoeken aan en ondersteunt hen, waar dat mogelijk is. Het eigen onderzoek van Prevor is er vooral op gericht om het aantal geteste producten in combinatie met Diphoterine® te vergroten.

TOP